Privacy Beleid

Privacybeleid. Military model shop
Deze verklaring is van toepassing op alle door military model shop geleverde producten en diensten.
Persoonsgegevens die wij verwerken.
Military model shop verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/ of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die military model shop van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door military model shop in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen;
– Voor letters/ Achternaam
-Bedrijfsnaam
-Geslacht
-Adresgegevens (bestaande uit straatnaam, huisnummer en postcode)
– telefoonnummer (mobiel of vast)
– E-Mail adres
– Bankgegevens
Bijzondere persoonsgegevens.
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.
Military model shop verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.
Waarvoor we gegevens nodig hebben.
Als u eenmaal een overeenkomst met military model shop heeft, willen we u goed van dienst zijn. wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden;
-u te kunnen bellen of mailen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
-U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
-Om goederen en diensten bij u af te leveren.
-Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens nodig voor onze belastingaangifte.
Wij zullen uw gegevens nooit delen of door verkopen.
Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens.
Bij de verwerking van persoonsgegevens is military model shop gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt military model shop zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.
Hoelang we gegevens bewaren.
Military model shop zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Delen met anderen/ verstrekking gegevens aan derden.
Military model shop verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)
Military model shop gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecifieerd verzoek naar service@militarymodelshop.nl
Beveiliging.
Military model shop hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Military model shop heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij military model shop toegang heeft tot persoonsgegevens en/ of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval military model shop gebruik maakt van de diensten van derden, zal military model shop in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.
Uw privacy rechten.
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal military model shop u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via service@militarymodelshop.nl.

Dit privacy satement is opgesteld d.d. 19-03-2022

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Een account aanmaken?

gdpr-image
Deze website gebruikt cookies om uw ervaring op de site te verbeteren. Bij het bezoeken van de site gaat u akkoord met ons Privacy Beleid.
Lees meer
0
    0
    Jouw winkelmand
    Je winkelwagen is leegTerug naar shop